تات خبر
امروز : شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴
پارلمان مجازی ایران
http://up.vbiran.ir/uploads/473150269856140174_ezcom-video-to-.gif
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ - ۱۶:۵۵

مردم اشتهارد را واقعا اهل دین و ایمان دیدم

در حاشیه برگززاری آزمون های کتبی طرح ملی حفظ قرآن کریم خبرنگار تات خبر با حاج اقا امینی، رئیس اداره اوقاف شهرستان اشتهارد، صحبتی کوتاه داشت.

به گزارش تات خبر، در حاشیه برگززاری آزمون های  کتبی طرح ملی حفظ قرآن کریم خبرنگار تات خبر با حاج اقا امینی، رئیس اداره اوقاف شهرستان اشتهارد، صحبتی کوتاه داشت.

حاج اقا امینی با اشاره به درخواست مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ۱۰ الی ۱۵ میلیون حافظ قرآن میخواهند، گفت: سازمان اوقافو اموره خیریه تربیت یک میلیون را بر عهده گرفت.سازمان اوقاف با برنامه ریزی چهار ساله سعی در این داشت تا هر سال دیویست و پنجاه هزار نفر حافظ قرآن تربیت کند و سال ۹۴ پایان سال چهارم هستیم.

حاج اقا امینی در ادامه افزود : با توجه به کم بودن منابع اوقاف اشتهارد در خصوص مباحث قرآنی، امسال طرحی را با همکاری بخش داری و شهرداری داشتیم که بر اساس این طرح کتابچه ۳۰۰ آیه موضی قرآن را خریدلری کردیم و در گستره ی شهر و روستا ها پخش کردیم.استقبال خوب مردم نشان دهنده اینست که نهظت حفظ قرآن در اشتهارد جا افتاده است.

رئیس اداره اوقاف اشتهارد ضمن تشکر از دارالقران اشتهارد گفت: برنامه اداره اوقاف اشتهارد برای سال ایندهدادن مدیریت به مردم و خود قرآن موز هاست، قرآن آموز ها هستند کهدغدغه مند تر هستند و جامعه قرآنی را بهتر میشناسند.

حاج اقا امینی در آخر به توصیف مردم اشتهارد در مورد وقف پرداخت و گفت: مردم اشتهارد را واقعا اهل دین و ایمان دیدم، برای مثال برای مواردی که حتی برای اداره اوقاف هم شک وجود دارد که زمینی وقفی است یا خیر، مردم اشتهارد به خاطر بحث دینی اوقاف آن با اداره اوقاف اشتهارد تعامل خوبی دارند.

دیدگاه شما