تات خبر
امروز : یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ - ۲۰:۴۳

خودکشی را تعریف و انواع آن را نام ببرید؟

خودکشی همیشه یکی از اتفاق هایی است که به راحتی می تواند نگاه آدم های دور و بر را به سمت خود جلب کند.کسانی که سراغ این کار می روند همیشه برای انجامش انگیزه ها و اشکال متفاوتی دارند.

دیدگاه شما