تات خبر
امروز : پنج شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴
پارلمان مجازی ایران
http://up.vbiran.ir/uploads/473150269856140174_ezcom-video-to-.gif
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ - ۱۹:۰۲

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار برای احداث مجتمع های تجاری و اداری شهرداری اشتهارد

۱- مجتمع خدماتی و تجاری بلوار ۳۲ متری کمربندی اشتهارد

۲- مجتمع ورزشی و تجاری مسکونی شهرک الغدیر

۳- مجتمع تجاری و اداری نبش میدان معلم

,…………..

تات خبر :

شهرداری اشتهارد به استناد صورتجلسه هیأت عالی امور سرمایه گذاری شهرداری اشتهارد و مصوبه شماره ۱۴۵ مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ شورای اسلامی شهر در نظر دارد از طریق آگهی عمومی نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه گذار به عنوان شریک سازنده حقیقی یا حقوقی دارای توان فنی، اجرایی و مالی کافی واجد شرایط اقدام نماید:

علاقمندان به شرکت در فراخوان میتوانند جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان به واحد امور قراردادهای شهرداری اشتهارد مراجعه و یا با تلفن ۰۲۶۳۷۷۲۱۵۱۷ و ۰۲۶۳۷۷۲۲۵۵۵ تماس حاصل نمایند.

لیست پروژه ها:

۱- مجتمع خدماتی و تجاری بلوار ۳۲ متری کمربندی اشتهارد

۲- مجتمع ورزشی و تجاری مسکونی شهرک الغدیر

۳- مجتمع تجاری و اداری نبش میدان معلم

۴- مجتمع تجاری و اداری نبش خیابان شهید بهشتی

۵- مجتمع تجاری اداری نبش بلوار امام رضا(ع)

۶- مجتمع تجاری اداری و مرکز خرید نبش میدان شهید سلطانی

۷- احداث مجتمع فعالیت صنوف مزاحم سطح شهر

مهلت دریافت اسناد از شهرداری: از تاریخ ۹۴/۱۰/۰۶ تا تاریخ ۹۴/۱۰/۲۴

مهلت و محل تحویل پاکتهای فراخوان: تا پایان وقت اداری ۹۴/۱۰/۲۴ دبیرخانه شهرداری اشتهارد

سپرده شرکت در فراخوان: ۵% مبلغ پایه کارشناسی سهم سرمایه گذار می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری اشتهارد ارائه گردد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

به پیشنهادات مخدوش، مبهم و یا فاقد سپرده رسیده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده فراخوان نزد شهرداری اشتهارد باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری اشتهارد ضبط خواهد گردید.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد مندرج است.

پرداخت هزینه آگهی و همچنین کارشناسی به عهده برنده فراخوان می باشد.

دیدگاه شما